Menu

Josef Jíra (1929 - 2005)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Holého, Nejedlého a Rady. Absolvoval studijní pobyt v Moskvě. Malíř a grafik, který svým dílem vytvořil vlastní verzi expresionismu. Byl členem Skupiny M 57, SČUG Hollar a S.V.U. Mánes.

Díla v eshopu