Menu

Josef Klimeš (1928 - 2018)

Sochař. Věnoval se především figurální tvorbě. Počáteční tvorba byla expresivní a navazovala na kubistická východiska. Plasticitu hledal ve spojení s prostorem.