Menu

Josef Král (1877 - 1914)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Mařáka a Ottonfelda. Absolvoval studijní pobyt v Německu a Rakousku. Malíř městských zákoutí a krajinář. Účastnil se výstav Krasoumné jednoty, Umělecké besedy a Jednoty umělců výtvarných.

Díla v online aukci

Aktuální cena: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Konec dražby: 16.05.2021 12:00