Menu

Josef Lada (1887 - 1957)

Vyučil se malířem pokojů, studoval na Uměleckoprůmyslové škole, avšak studia nedokončil. Malíř, grafik a spisovatel, zakladatel českého komiksu a tzv. "moderní české pohádky. Pro Národní divadlo vytvořil mnoho scén a kostýmů. Člen SČUG Hollar, SVU Mánes.