Menu

Joska Skalník

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Bláhy. Malíř a grafik, v jehož dílech převažuje modrá barva.