Menu

Jozef Theodor Mousson (1887 - 1946)

Slovenský malíř s francouzskými kořeny. Ve svých dílech zachycuje východoslovenský kraj, zvyky a život tamních lidí. Vytvořil si autorsky příznačné kompoziční manýry s centrálně umístěnou skupinou krojovaných ženských postav.