Menu

Julius Horn

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Dítěte a Kysely. Podnikl studijní cestu do Vídně, Francie a Německa. Malíř zejména figurálních kompozic.