Menu

Kamil Linhart (1920 - 2006)

Studoval na PedF UK u prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Malíř a grafik. Pro svá díla se inspiroval v rodné lounské krajině, v literatuře – zejména v díle C.G. Junga a Vesmíru. Vyučoval na FF UK.