Menu

Karel Dvořák (1893 - 1950)

Absolvoval pražskou akademii výtvarných umění u prof. Myslbeka a Štursy. Sochař, jehož dílo ovlivnil Štursa a italské renesanční sochařství, pracoval též v intensích sociálního civilismu. Věnoval se drobné plastice i monumentální tvorbě. Člen SVU Mánes, pedagog na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.