Menu

Karel Franta (1928 - 2017)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Sychry a Holého. Malíř, ilustrátor, jehož tvorbu ovlivnila práce J. Trnky a H. Zmatlíkové. Řada jeho ilustrací je inspirována hudbou, mezi oblíbené motivy patří též čerti. Oceněn vyznamenáním OSN Grand Prix UNICEF.