Menu

Karel Hehl (1899 - 1976)

Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hynaise a Obrovského, soukromě pak studoval u F. Engelmüllera.