Menu

Karel Holan (1893 - 1953)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Bukovace, Krettnera a Pirnera a v Uměleckých ateliérech V. Beneše a O. Nejedlého. Podnikl studijní cesty do Itálie, Francie a Německa. Malíř, grafik a ilustrátor, mezi jeho nejčastější témata patří sociální motivy pražské periferie, zákoutí Prahy, krajiny a zátiší. Člen skupiny HO-HO-KO-KO, SVU Mánes, Jednoty umělců výtvarných a Umělecké besedy.

Díla v eshopu

Pražské zákoutí
Prodejní cena
26 500 Kč