Menu

Karel Jílek (1896 - 1983)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Švabinského. Malíř, zprvu se inspiroval u francouzských malířů, poté přešel k osobitému barevnému kubismu. Vyučoval na Škole uměleckých řemesel.