Menu

Karel Pokorný (1891 - 1962)

Významný český sochař. Žák Myslbeka, profesor AVU, člen SVU Mánes. Monumentální sochy velkých osobností (A. Jirásek, B. Němcová, Karel IV. v Karolinu). V jeho díle nelze přehlédnout velkorysost formy, plastickou statutárnost a mistrovský detail. Zpočátku tvůrce sociálního umění, později vytváří směr moderního realismu.