Menu

Karel Rélink (1880 - 1945)

Vytvořil řadu figurálních kompozic a každá je jiná, vyznačující se bravurním zachycením pohybu. Základem jeho malířského nazírání je grafika a akvarel, kde se barva podřizuje přednostnímu zájmu o tvar.