Menu

Karel Špillar (1871 - 1939)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Ženíška. Absolvoval studijní cestu do Paříže a Normandie. Malíř a grafik, jehož práce jsou ovlivněny francouzskými malíři zejména pak Pierre Puvisem de Chavannes. Autor mozaiky "Hold Praze" v průčelí Obecního domu. Člen SVU Mánes. Jako pedagog působil na Uměleckoprůmyslové škole.