Menu

Karel Štika (1898 - 1975)

Studoval ve speciální grafické škole u prof. M. Švabinského na AVU v Praze, současně studoval profesuru kreslení, modelování a geometrie na FF UK v Praze. Specializoval se na malbu, ilustraci, lavírovanou kresbu štětcem, kresbu tuší nebo perokresbu a zejména volnou, drobnou i knižní grafiku.