Menu

Karel Svolinský (1896 - 1986)

Český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf. Navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde nejdříve studoval u Štefana Zálešáka, pak sochařství u B. Kafky a nakonec grafiku a nástěnnou malbu u F. Kysely. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar, získal řadu mezinárodních ocenění (například v Paříži roku 1928 a 1937, v Miláně 1940). V létech 1945-70 byl profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (jeho žákem byl např. i O. Kulhánek). Doménou jeho tvorby byla kresba, lyricky navazující na národní tradici; její moderní výraz byl dán kresebnou zkratkou a náznakem.

Díla v eshopu

Dívka
Prodejní cena
2 600 Kč
Kalina
Prodejní cena
5 000 Kč
Dívka
Prodejní cena
2 500 Kč
Žena v čepci
Prodejní cena
2 000 Kč
Klaun
Prodejní cena
99 300 Kč
Dívka a smrt
Prodejní cena
2 700 Kč
Tanečnice
Prodejní cena
24 000 Kč