Menu

Karel Valter (1909 - 2006)

Jeden z největších českých malířů moderní doby. Jeho vidění světa je naprosto neobvyklé a úžasné. Byl velikán, vyjadřoval se tvaroslovím, které před ním ani po něm, nikdo nedosáhl v české malbě. Přesto jsou jeho obrazy nejenom abstraktní, ale i snivé a vyjadřují děje a složitosti života. Jeho dílo patří jen do nejkvalitnějších sbírek.