Menu

Karel Wagner (1886 - 1963)

Jeho život je úzce spjat s obcí Kameničky, oblíbeným místem nejvýznačnějších českých krajinářů, kde od roku 1942 dlouhá léta žil a hlavně tvořil. Dojemná náklonost k rodnému kraji se zrcadlí snad ve všech jeho obrazech a otevírá nám jimi snový, chvílemi melancholický svět, který tak miloval.