Menu

Karel Zavadil (1946)

Není jen krajinář, ale figuralista, portrétista a věnuje se též textilní tvorbě. Je zastoupen v mnoha sbírkách v České republice.