Menu

Ladislav Ehrlich (1886 - 1965)

Absolvent ČVUT u prf Čenského a Cechnera, ve studiu pokračoval na soukromé škole u prof. Engelmüllera, podnikl též řadu studijní cest. Malíř, který se věnoval především tvorbě zátiší a krajinomalbě. Jeho práce byly ovlivněny impresionismem.