Menu

Ladislav Karoušek (1926 - 1991)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Holého a Silovského. Podnikl studijní cestu na Srí Lanku a do Skotska. Malíř a grafik, zpočátku v jeho tvorbě převažuje realismus s prvky abstrakce, ze kterého se postupem času formuje zcela abstraktní ztvárnění krajiny. Díky mistrovské práci s barvou lze z obrazů vnímat atmosféry krajin, vůně i nálady. Člen S.V.U. Mánes a skupiny Máj 57.