Menu

Ladislav Novák (1925 - 1999)

Absolvoval studium na FF UK, byl výtvarníkem samoukem. Věnoval se především technice froasáže a muchláže, sám je autorem řady nových technik jako alchymáže a veronáže. Zabýval se také land artem a akčním uměním. Jeho práce jsou zastoupeny v řade českých galerií a soukromých sbírek.