Menu

Leo Haas (1901 - 1983)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Berlíně u prof. Orlika, odjel na studijní pobyt do Francie. Malíř, grafik, scénograf, mimo volné tvorby, se věnoval i pracím pro reklamní agenturu. Během Druhé světové války byl vězněn v Terezíně, kde vznikl cyklus litografií s tématikou koncentračního tábora. Po válce pracoval jako propagandistický karikaturista.