Menu

Lev Šimák (1896 - 1989)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Obrovského, Pirnera, Brömseho a Thieleho. Podnikl studijní cesty do jižní Evropy, Rakouska, Německa a SSSR. Malíř, grafik, ilustrátor, zabýval se především krajinomalbou, venkovskými a zvířecími motivy. Člen SČUG Hollar a Umělecké besedy.

Díla v eshopu

Hořce ve džbánu
Prodejní cena
7 000 Kč
Srnečka
Prodejní cena
6 000 Kč
Mořské pobřeží
Prodejní cena
45 000 Kč