Menu

Linka Procházková (1884 - 1960)

Významná česká malířka, členka velké Osmy. Kompoziční rovnováha obrazu je důsledkem uspořádání všech prvků s trvalou snahou zachytit a vyjádřit modelaci světlem. Vyjadřuje její okouzlení mořem s důrazem na detail. Toto dílo je nepochybně ranější a kvalitnější oproti klasicistním kompozicím 30. let.