Menu

Ľudovít Csordák (1864 - 1937)

Studoval Školu pro vzdělávání učitelů kreslení v Budapešti, tu však nedokončil. Odstěhoval se do Mnichova kde i studoval a stal se členem spolku Škréta. Posléze přešel do Prahy, kde studoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Mařáka. Po studiích se odstěhoval na rodné Slovensko, kde působil jako učitel kreslení a správce soukromého muzea. Udržoval styky s košickými výtvarníky, hlavně s malířem česko-moravského původu E. Halász-Hradilem. Člen SVU Mánes a jeden ze zakladatelů Nemzeti Szalonu.