Menu

Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Hofbauera a Kysely. Malíř, grafik, kreslíř, pro svou tvorbu se inspiroval v lidovém umění. Věnoval se i scénografii a tvorbě tapisérií. Jeho práce jsou typické svou zářivou barevností a vlivy kubismu. Spolu s Galandou považován za jednoho ze zakladatelů slovenského moderního malířství. Působil jako pedagog na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě a na Vysoké škole výtvarných umění.