Menu

Ludvík Vacátko (1873 - 1956)

Byl vynikajícím znalcem anatomie zvířat, jeho obrazy zachycují nejvíce koně, zvěř a bitevní scény. L. Marold si L. Vacátka vybral jako asistenta při tvorbě panoramatického obrazu Bitva u Lipan.