Menu

Martin Benka (1888 - 1971)

Martin Benka byl slovenský malíř, který je považován za zakladatele moderní slovenské malby a kresby. Nejprve se vyučil malířem pokojů, později navštěvoval soukromou malířskou školu A. Kalvody v Praze. Mimo malbu se věnoval scénografii, tvorbě gobelínů, houslařství, a i samotné hudbě. Byl nositelem zlatého Řádu republiky a oceněn jako národní umělec.