Menu

Martin Mainer (1959)

Malíř, který se řadí k prvním představitelům postmoderní malby. Plátna jsou nabitá fantazií a imaginací, vyznačují se emocionálním, smyslovým a expresivním malířským rukopisem. Pro svojí tvorbu využívá materiál, který jej ve vztahu k prostředí vzniku obrazu inspiruje.