Menu

Max Pollak (1886 - 1970)

Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Podnikl studijní cesty do Francie a Holandska. Malíř a grafik. Vytvořil řadu grafik s námětem amerických měst. Člen společnosti grafiků v Chicagu a Kalifornii.