Menu

Maxmilian Pirner (1854 - 1924)

Jeden z nejvýznamnějších symbolistních umělců pozdního 19. a počátku 20. století. Byl malíř, ilustrátor a od 90. let 19. století učitelem na AVU v Praze. Jeho styl se vyznačuje brilantní kresbou, nevšední barevností a imaginací, která dodává jeho figurativním námětům zvláštní, tajemný charakter.