Menu

Michael Rittstein

Klasik, veliký malíř. Patří k nejvýznamnějším současným českým malířům. Jeho expresivně dynamická tvorba na pomezí figurace a abstrakce, v níž má své místo i krajinomalba, je ceněna nejen v okruhu českých znalců umění, ale i v mezinárodním měřítku. Zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí, mj. ve vídeňském Albertinu nebo v Centre Pompidou v Paříži.