Menu

Milan Albich (1925 - 2000)

Malíř, grafik, ilustrátor. Studoval výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě UK v Praze (u prof. M.Salcmana, C.Boudy, K.Lidického a F.Kovárny). Od r. 1959 členem výtvarné skupiny Proměna, člen Syndikátu výtvarných umělců a Unie českých výtvarných umělců. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze aj.