Menu

Miloš Alexander Bazovský (1899 - 1968)

Patřil k zásadním osobnostem slovenské moderny. Ve svém díle se inspiroval lidovými motivy a rodným Slovenskem, které však přetvářel do moderních forem a symbolů. Je právem pokládán za jednoho z nejvýznamnějších slovenských umělců 20. století a malířem evropského významu.