Menu

Miroslav Josef Černý (1935 - 2007)

Studoval Střední grafickou školu v Praze, z níž přešel na Akademii výtvarných umění u prof. Silovského a Rady. Absolvoval roční stáž v Petrohradě. Malíř, grafik, sochař a pedagog na AVU, jeho práce jsou robustní a expresionisticky laděné. Zastoupen v mnoha galeriích a soukromých sbírkách, účastnil se mnoha evropských výstav.