Menu

Miroslav Pangrác (1924 - 2012)

Významný český sochař, malíř. Jeho tvorba je emotivní a poetická. Typické pro jeho sochy je kontrast měkké modelace ženského těla a řezané drapérie. Tím vytváří monumentální dojem i v komorních plastikách. Věnoval se také tragickým momentům českého národa (vystěhovalci) a sociální tvorbě. V 50. létech vytvořil několik portrétů soc. politiků. SoRelu ale rychle opustil, a dále se věnoval kráse ženského těla. Malba a kresba je menšinou jeho tvorby, osciluje zde mezi iluzivností a expresivním kolorismem. Je zastoupen ve všech státních galeriích v ČR (včetně NG v Praze), i v celé Evropě.