Menu

Oldřich Kerhart (1895 - 1947)

Studoval Akademii výtvarných umění u prof. Preislera. Podnikl studijní cestu do Francie, Jugoslávie a Itálie. Malíř a grafik pro něhož jsou barvy a světlo základem tvorby. Člen Umělecké besedy.