Menu

Oldřich Lajsek

Věnuje se převážně krajinomalbě. Za jeho tvorbu se mu dostalo vysokých uznání. Je zastoupen v mnoha sbírkách, včetně Národní galerie.