Menu

Oskar Kokoschka (1886 - 1980)

Studoval na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, jedním z jeho učitelů byl G. Klimt. Malíř a grafik, jehož styl byl ovlivněn vídeňskou secesí, fauvismem a expresionismem. Pobýval ve Vídni, Berlíně, Anglii a Praze, později přijal československé občanství a portrétoval TGM. Vyučoval na mezinárodní umělecké akademii v Salzburgu.