Menu

Ota Holas (1910 - 1990)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Obrovského a Mináře. Absolvoval studijní cesty po Jugoslávii, Bulharsku, Belgii a SSSR. Malíř a grafik, nejčastějším námětem jeho děl byla ostravská a slezská krajina. Člen Sdružení umělců slezských a Sdružení výtvarných umělců moravských.