Menu

Ota (Otto) Matoušek (1890 - 1977)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Loukoty, Bukovace, Preislera a Pirnera. Absolvoval grafický kurz u prof. Koblihy. Podnikl studijní cestu do Japonska. Malíř, jehož osobní i profesní život je spjat s jihočeskou krajinou. Výtvarně ztvárnil i svou zkušenost z bojiště čs. legií a koncentračního tábora. Člen SČUG Hollar a zakládající člen Sdružení jihočeských výtvarníků.