Menu

Otakar Hůrka (1889 - 1966)

Žák Aloise Kalvody. Podnikl studijní cestu do Francie, jeho práce zde zaznamenaly velký ohlas. Podobně jako R. Kremlička, či O. Nejedlý, je autorem pláten bojišť, kde byly nasazeny československé legie. Mezi jeho oblíbené motivy patří krajina Polabí a Posázaví. Člen Salonu d ´automne.