Menu

Otakar Nejedlý (1883 - 1957)

Absolvent soukromé krajinářské školy prof. F. Engelmüllera. S Antonínem Slavíčkem strávil "malířský" rok v Kameničkách. Podnikl studijní cesty po jižní Evropě a přední Indii. Po I. světové válce byl vyslán, aby zaznamenal bojiště, kde bojovali českoslovenští legionáři. Člen SVU Mánes, Krasoumné jednoty a Umělecké besedy. Pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění v Praze.

Díla v eshopu

V lese
Prodejní cena
105 000 Kč