Menu

Otto Gutfreund (1889 - 1927)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, v Paříži na akademii Grande Chaumier, absolvoval studijní cesty po Británii, Belgii a Nizozemsku. Sochař, který položil základy českého moderního sochařství. Člen SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců. Svá díla vystavoval po celé Evropě a USA, portrétoval významné osobnosti jako např.: TGM. Zastoupen v řadě světových soukromých i galerijních sbírek.

Díla v eshopu

Hamlet
Prodejní cena
117 000 Kč