Menu

Pavel Svoboda (1953)

Studoval na Vysokém učení technickém v Brně. Malíř, věnuje se figurální tvobě a krajinomalbě.