Menu

Pavel Svoboda

Studoval na Vysokém učení technickém v Brně. Malíř, věnuje se figurální tvobě a krajinomalbě.