Menu

Petr Dillinger (1899 - 1954)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Schussera a Kysely, pokračoval na Akademii výtvarných umění u prof. Pirnena a Švabinského. Podnikl několik studijních cest po Evropě, v Paříži docházel na soukromé hodinky ke Kupkovi. Grafik a malíř, za své grafiky byl oceněn na Mezinárodní výstavě v Los Angeles a Chicagu. Člen spolku Hollar, Spolku výtvarných umělců Aleš, spolku výtvarných umělců v Brně. Věnoval se pedagogické činnosti na uměleckých grafických školách v Brně a Praze.