Menu

Petr Šeda

Mladý umělec, vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, nyní se věnuje dějinám umění. Člen klubu CCA (Klub korealistických aktivit). Je zaujat abstraktním expresionismem a představou umění jako možnosti rituálu, ať už osobního nebo kolektivního, jehož východiskem jsou obrazy, které představuje na výstavách.